År 4: Dialogpreget hjem-skolesamarbeid

Høsthalvåret 2013 vil være hovedarena for dette arbeidet. Stikkordene er DIALOGPREG og FORELDREMEDVIRKNING. Det vil bli satt fokus på to sentrale sider ved dette temaet:
–       Å utvikle et dialogpreget foreldremøte
–       Å utvikle en dialogpreget utviklingssamtale

Våren 2013 arrangeres det et orienteringsmøte om 2013-2014 for skolene m/prosjektgrupper og representanter fra FAU-ene. Der forberedes høstens arbeid. Hver skole velger så før sommerferien om de vil jobbe med foreldremøtet eller utviklingssamtalen. Som redskap i utviklingsarbeidet brukes den pedagogiske analysemodellen. En naturlig problemstilling vil f.eks. være: Hva er en dialogpreget utviklingssamtale med økt fokus på foreldremedvirkning? Deretter følges prosessen slik den er beskrevet i analysemodellen.

15. august er det en Fagdag for lærere og en Fagdag for andre medarbeidere med fokus på samme tema.

Moduler til refleksjon i løpet av høsten:
* Lærerne: Det er en teorimodul med refleksjonsoppgaver for hvert av temaene. To korte innsendinger til høgskolen 18. oktober og 1. desember. Vi minner om at dere skal gjøre en grundig analyse av situasjonen pr i dag, FØR dere begynner å diskutere tiltak. De som har behov for å vente litt med siste innsending pga tidspunkt i forhold til det konkrete utviklingsarbeidet, tar kontakt med sin veileder og gjør avtaler direkte om dette.

* Andre medarbeidere: Egen modul med refleksjonsoppgaver for innsending. Oppstart på fagdagen. Videre arbeid utover høsten med organisering i 4 timers økt eller fordelt over flere og kortere økter. Viktig at medarbeiderne får tid til disposisjon. Innsending med frist 1. desember.

* Skolelederne: Følger opp prosjektet på egen skole og forberede vårens lokale prosjekt. Samarbeid i nettverksgruppene om ideer og erfaringer. Frist 15. oktober på å melde inn tema for vårens prosjekt til Ann-Margareth og med kopi til Jan. 1. desember – sende inn prosjektplan for vårens arbeid. Det kan jobbes med denne på fagdagen 8. november – se nedenfor. Mulige temaer er satt opp nedenfor. Husk å sette av møtetidspunkt for en samtale med andre medarbeidere angående utfordringer de kan stå overfor i skole-hjem-samarbeidet.

Foreldrene
Skolene og foreldrene/FAU blir enige om hvilke roller og oppgaver en skal ha i dette utviklingsarbeidet. Det vil være naturlig at det er tema på alle FAU-møter og i all kontakt mellom skole og FAU. Det kan være lurt at FAU utnevner en egen foreldrerepresentant som kan ha jevnlig kontakt med skolekoordinator/rektor. Denne kan også delta på foreldremøter sammen med skolens personaler for å synliggjøre FAU’s engasjement i saken.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s