Forfatterarkiv: ipolitiker

Om ipolitiker

En delingsplattform for politikeres bruk av digitale hjelpemidler og likeverdig tilgang til sosiale medier slik det er løst og praktisert i Lunner kommune

Lokale prosjekter skal presenteres for alle

Tema for skoleåret 2013-2014 er «Et dialogpreget hjem-skole-samarbeid». Alle skolene har i løpet av høsten gjennomført utviklingsprosjekter innen temaet – enten med fokus på foreldremøtet eller utviklingssamtalen. Det har vært samarbeidet godt med foreldre/FAU på den enkelte skole. Mange skoler … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi blir aldri ferdig med Læringsmiljø Hadeland!

Dette var påstanden til Lars Myhr, Høgskolen i Hedmark -SePU, i sitt foredrag for skolelederne med plangrupper 8. november. Fokuset ble satt på hva som er nøkkelfaktorer for å få et prosjekt inn som en del av skolens ordinære virksomhet … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagdag 15. august – et dialogpreget hjem/skolesamarbeid

Alle ansatte i skolene på Hadeland deltar i fagdag som oppstart av arbeidet med skole-hjemsamarbeidet for høsten 2013. For lærerne blir det samling på Hadeland vgs i to puljer – første pulje fra 08.00 – 10.00 og siste pulje fra … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Orienterings- og arbeidsmøte om LMH neste år – 6. mai

Mandag 6. mai inviteres alle skolene på Hadeland med rektor og skolekoordinator + to foreldrepresentanter til orienterings- og arbeidsmøte på Gran rådhus fra kl. 13.30 – 16.00. Program: Kl. 13.30 – 13.50: Gjennomgang av resultater fra undersøkelse om lærernes endring … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Skole-hjem-samarbeid i fokus 2013-2014

Arbeidet innen Læringsmiljø Hadeland vil neste skoleår ha hovedfokus på skole-hjem-samarbeidet. Det er valgt ut to hovedelementer – utviklingssamtalen og foreldremøtet – og målet er å arbeide seg fram til et innhold og en organisering av disse møtepunktene som medfører … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagdag 2. januar for lærere, skoleledere og assistenter/fagarbeidere

2. januar arrangerte Læringsmiljø Hadeland i samarbeid med Høgskolen i Hedmark/SePU fagdag for sine ansatte i skolene på Hadeland. For assistenter/fagarbeidere i skole/SFO hadde samlingen fokus på eget arbeid med den pedagogiske analysemodellen. Etter en innledning ved Ann Margareth Aasen gikk … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Læringsmiljø Hadeland i Trondheim og Oslo

Ansatte i skoleverket på Hadeland deltar i sammenheng med prosjekt Læringsmiljø Hadeland på to større samlinger denne høsten. 14. og 15. november var 28 skoleledere, skolekoordinatorer og gruppeledere invitert av Utdanningsdirektoratet til å delta på Bedre Læringsmiljø-konferansen i Trondheim. Hadelandsprosjektet la der fram sine … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar