Over 3000 har klikket seg inn!

Siden hjemmesiden til Læringsmiljø Hadeland ble startet rett før sommeren har siden pr november hatt over 3300 besøkende! Flest fra Norge selvsagt men også fra Sverige, Russland og seks andre land. Den mest populære siden er vurderingsbanken som har hatt 478 besøk.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Fagdag 2 om pedagogisk analysemodell

Når Marianne tok oss med inn i hva den pedagogiske analysemodellen kan brukes til i hverdagen, så skjønte jeg bedre hva det er vi skal i gang med. Det var veldig bra, var en av kommentarene fra nær 100 skoleledere, skolekoordinatorer og gruppeledere som var tilstede på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker 25. september.

Tema for dagen var todelt:
1. å jobbe videre med å fordype seg i hva den pedagogiske analysemodellen består i og hvordan vi skal bruke den i praksis.
2. hvor går veien for prosjektet i 2012-2013? Hovedtema er samarbeid hjem/skole – hvilke grep er viktige? Dessuten blir det vesentlig å få sikret at kompetansen og arbeidsmåtene utviklet i læringsmiljøprosjektet blir sikret «evig liv» i hadelandsskolene.

Pedagogisk analysearbeid – 25-09 – Marianne Hagen
Fagsamling LMH 25. september 2012 – refleksjonsoppgaver

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Arbeidet er i gang

Skolene har nå startet årets arbeide med temaet pedagogisk analyse. Lærergruppene er først ut og ved alle skolene på Hadeland vil det i tiden framover bli jobbet med å sette seg inn i teorien rundt dette temaet. Utgangspunkt er heftet «Pedagogisk analyse» av Thomas Nordahl utgitt av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom studium av denne teorien og arbeid med moduloppgaver som er casebasert, vil en forberede grunnen for senere å gå i gang med å ta i bruk analysemodellen på egen praksis.

Assistenter/fagarbeidere vil starte sitt arbeid med egen modul på egen studiedag i oktober.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagdag for skolene på Hadeland 16. august

Som en innledning og forberedelse til tema om pedagogisk analyse av læringsmiljøet, samlet vel 600 lærere, assistenter, fagarbeidere, skoleledere og PPT-ansatte på Hadeland seg 16. august på nye Hadeland videregående skole. Faglig ansvarlig var regionens samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark v/SEPU og foredragsholder var Ann-Margareth Aasen.

Hovedbudskapet var å se på det som foregår i klasserommet fra de tre perspektivene – individperspektivet, det kontekstuelle perspektivet og aktørperspektivet. Analysen av klasseromssituasjonen må alltid ha med seg alle disse faktorene. Deretter må fokus ligge på det det er mulig å gjøre noe med. For å få systematisert denne analysen er en pedagogisk analysemodell et godt verktøy. Dette skal skolene på Hadeland jobbe videre med dette skoleåret.

20120816-125523.jpg

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Fokus på pedagogisk analyse av læringsmiljøet i 2012-2013

For skoleåret 2012-2013 vil prosjektet jobbe med å trekke sammen trådene fra temaene de to forrige årene. Det gjøres ved å lære seg en pedagogisk analysemodell som skal være et verktøy for lærerne til å se nærmere på læringsmiljøet i egen klasse. Analysen skal gi svar på hvilke faktorer som opprettholder en uønsket (eller ønsket) situasjon i et læringsmiljø. Deretter blir oppgaven å finne tiltak som kan bidra til å fjerne eller forsterke de faktorene som er avdekket. Dette vil gjelde både sosialpedagogiske faktorer og faglige faktorer.

Arbeidet vil organiseres på samme måte som tidligere. Alle lærere organiseres i grupper som innledningsvis jobber med teori rundt analysemodellen for deretter å bruke modellen på egen praksis. Det blir eget opplegg for andre medarbeidere (assistenter/fagarbeidere) og skolelederne.

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Vurderingsbank

Det er nå i ferd med å lages en vurderingsbank for vurderingsbidragene fra lærerne på Hadeland. Etterhvert som de kommer inn legges de inn i Vurderingsbanken under årstrinn og fag. Trykk på «Vurderingsbank» på menylinjen over for å se bidragene.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar